Označenie nehôd a prekážky na ceste

V prípade, že ste mali nehodu, alebo poruchu vozidla a ostali ste stáť niekde na krajnici, Vám zabezpečíme profesionálne označenie prekážky a zabezpečíme bezpečný prejazd premávky, do príchodu záchranných zložiek. 

V prípade, že Vaše vozidlo nieje schopné pokračovať v ceste ďalej, Vás zabezpečíme aj odťah vozidla.


CENA VÝJAZDU A OZNAČENIA PREKÁŽKY
FIX: 40€ + 0,40€ / km