Doprovod nadrozmerných nákladov

Ponúkame Asistenčný sprievod vozidla pri preprave nadrozmerného nákladu a pri preprave všetkých typov nadrozmerov, kde je potrebné zabezpečiť špeciálne, doprovodné vozidlo.


Zabezpečíme bezpečný prejazd, upozorníme všetkých účastníkov premávky o tom,  že na ceste sa nachádza prekážka v podobe nákladu, ktorá presahuje jazdné pruhy.


Doprovod zabezpečujeme naším sprievodným vozidlom SUV SAFETY Car - VW Touareg, ktoré je vybavené výstražnými majákmi, stroboskopmi a výstražnými reflexnými prvkami na karosérií.